Coverfoto – Jydlejet
Helt almindelig stor kålsommerfugl på ualmindelig orkidé – horndrager (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Af Rune Engelbreth Larsen

En oplevelsesrejse gennem smukke danske naturområder med potentiale for større og vildere naturoplevelser, men også et kig på den aktuelle naturtilstand og de danske nationalparker, der ikke blev det naturløft, som mange havde håbet. Et billedrigt PowerPoint-foredrag, der kommer tæt på regional natur dér, hvor foredraget foregår, men også kommer videre omkring i dansk natur og tegner et kritisk helhedsperspektiv …

Efter årtiers, århundreders og i nogle tilfælde årtusinders fravær er havørne, kongeørne, traner, ulve, vildsvin, elge, bævere og bisoner atter en del af virkeligheden i den danske natur – eller på vej til at blive det. Udviklingen er historisk, og få havde anet det ske for blot 10-20 år siden.

Også naturarealer, der i det 19. og 20. århundrede blev pløjet op, inddæmmet eller på anden vis fjernet fra landkortet, er sine steder igen ved at blive til varieret og artsrig natur.

Den danske naturs genkomst (collage)

Hvor, hvorfor og hvordan er det sket?

Med udgangspunkt i mine bøger Vildere vidder i dansk natur (2017), Den danske naturs genkomst (2014) og Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur (2009) former foredraget sig som en oplevelses- og oplysningsrejse, der i ord og billeder fortæller om spektakulære arter, der de senere år er vendt tilbage til Danmark, og om bestræbelserne på at bevare, skabe eller genskabe naturområder.

Skjern Å løber ud i Ringkøbing Fjord (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Men det er også en fortælling om naturens massive problemer i en tid, hvor flere og flere arter samtidig forsvinder uden større opmærksomhed.

Mange eksperter vurderer således, at naturen generelt set aldrig har haft det værre, hvorfor der både er meget at lære og meget at opleve, når vi ser på naturområder og arter, der trodser udviklingen – og viser, hvordan naturafvikling kan vendes til naturudvikling og artsrigdom.

Det handler ikke mindst om at lade naturen udfolde sig som natur i større danske områder, hvor der f.eks. bør udsættes vildheste eller elge. Naturens processer skal genetableres i vildere områder på naturligere præmisser – og med større naturoplevelser som sidegevinst.

Et billedrigt Power Point-foredrag med masser af skønne naturfotos.

Praktiske detaljer, bestilling og pris > kontakt Rune Engelbreth Larsen

 

ANBEFAL OG DEL Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone