Coverfoto – Jydlejet
Helt almindelig stor kålsommerfugl på ualmindelig orkidé – horndrager (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Af Rune Engelbreth Larsen

En oplevelsesrejse gennem smukke danske naturområder med masser af naturfotos og ledemotiver fra Danmarks kulturhistorie, men også med et kig på den aktuelle naturtilstand og debat. Et PowerPoint-foredrag, der giver et indblik i de gode fortællinger om arters genkomst og naturområders genoprettelse såvel som det udfordrende helhedsbillede af naturens forarmelse …

Efter årtiers, århundreders og i nogle tilfælde årtusinders fravær er havørne, kongeørne, traner, ulve, vildsvin, elge, bævere og bisoner atter en del af virkeligheden i den danske natur – eller på vej til at blive det. Udviklingen er historisk, og få havde anet det ske for blot 10-20 år siden.

Også naturarealer, der i det 19. og 20. århundrede blev pløjet op, inddæmmet eller på anden vis fjernet fra landkortet, er sine steder igen ved at blive til varieret og artsrig natur.

Den danske naturs genkomst (collage)

Hvor, hvorfor og hvordan er det sket?

Med udgangspunkt i mine bøger Den danske naturs genkomst (2014) og Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur (2009) former foredraget sig som en oplevelses- og oplysningsrejse, der i ord og billeder fortæller om spektakulære arter, der de senere år er vendt tilbage til Danmark, og om bestræbelserne på at bevare, skabe eller genskabe en række naturområder.

Skjern Å løber ud i Ringkøbing Fjord (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Men det er også en fortælling om naturens problemer i en tid, hvor flere og flere arter samtidig forsvinder uden større opmærksomhed.

Mange eksperter vurderer således, at naturen generelt set aldrig har haft det værre, hvorfor der både er meget at lære og meget at opleve, når vi ser på naturområder og arter, der trodser udviklingen – og viser, hvordan naturafvikling kan vendes til naturudvikling og artsrigdom.

En forsmag på mine naturfotografier kan ses på Danarige.dk, hvor der er over 1.000 naturfotografier online i mere end 150 fotoserier fra over 200 danske naturområder.

Praktiske detaljer, bestilling og pris > kontakt Rune Engelbreth Larsen

 

Print Friendly
ANBEFAL OG DEL Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone