Foredrag af Rune Engelbreth Larsen

Vælg mellem fem foredrag af Rune Engelbreth Larsen eller send en mail med nærmere oplysninger om særlige ønsker, temaer og rammer for et arrangement.

1. Dansk naturs genkomst eller forarmelse? 

En oplevelsesrejse gennem smukke danske naturområder med masser af naturfotos og ledemotiver fra Danmarks kulturhistorie, men også med et kig på den aktuelle naturtilstand og debat. Et PowerPoint-foredrag, der giver et indblik i de gode fortællinger om arters genkomst og naturområders genoprettelse såvel som det udfordrende helhedsbillede af naturens forarmelse.

Læs mere her > Dansk naturs genkomst eller forarmelse?

2. Musernes genkomst – oplæsning og kulturperspektiv

Et poetisk forsvar for rim og rytme med oplæsning af egne digte som omdrejningspunkt. Naturmotiver og romantik er sjældne fugle i den moderne poesis kulturlandskaber – måske er det givende at genudvide den poetiske palet? Digtoplæsningen suppleres med en række betragtninger over poeters årtusindgamle fascination af muserne, som man først placerede på Olympen i det antikke Grækenland, siden i Rom under Romerrigets storhed og senere i Firenze under renæssancens opblomstring. I 1500-tallet mente mange danske digtere sågar, at muserne var flyttet igen – til Valby Bakke. Hvor er de i dag?

Læs mere her > Musernes genkomst – oplæsning og kulturperspektiv

3. Humanisme, frihed og tolerance – arv og aktualitet

Humanismen er et fundament i den vesteuropæiske kulturånd, der har rødder i antikken, men er rundet af renæssancens pluralisme og oplysningstidens friheds- og tolerancetradition. Foredraget belyser, hvordan multikulturelle samfund med religiøs tolerance historisk har været reglen, mens monokulturelle samfund faktisk har været undtagelsen de seneste 5.000 år. Hverken historisk eller aktuelt er det inklusion og kulturel mangfoldighed, der skaber konflikter, men eksklusion og intolerance.

Læs mere her > Humanisme, frihed og tolerance – arv og aktualitet

4. Indvandrerdebat, ytringsfrihed og hate speech

Et blik på de seneste tyve års integrations- og udlændingedebat, herunder politikernes og mediernes fremstilling af problemstillinger i forbindelse med indvandringen. Hvor stort er terrorproblemet, og hvor farlig er islam? Hvorfor har Dansk Folkeparti opnået så stor vælgersucces, og hvad betyder ‘tonen’ i debatten? Foredraget præsenterer en kritisk vinkel på udlændingepolitikkens tendenser til syndebukkepolitik.

Læs mere her > Indvandrerdebat, ytringsfrihed og hate speech

5. Fra ledighed til ledighad – et politisk normskred

Foredraget handler om et politisk normskred i beskæftigelsespolitikken, der atter nærmer sig 1800-tallets syn på ledige. Politikere og debattører beskylder ledige for at være »dovne«, »klient-vælgere« og »gøgeunger«. De bliver tilskrevet en ny »krævementalitet« og et omfattende »socialt bedrageri«, der lænser samfundet for »en halv Storebæltsbro« om året. Beskyldningerne faktatjekkes, og søgelyset rettes mod de stadig mere grænseoverskridende kontrolforanstaltninger og overvågningstiltag, som både syge og raske ledige udsættes for.

Læs mere her > Fra ledighed til ledighad – et politisk normskred

Praktiske detaljer, bestilling og pris > kontakt Rune Engelbreth Larsen

 

Print Friendly
ANBEFAL OG DEL Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone