Foredrag

Her præsenteres kort tre forskellige foredrag af Rune Engelbreth Larsen, men det er også muligt at kontakte forfatteren og høre nærmere om andre temaer, debatter og andre arrangementer …

1. Naturens forarmelse og vildere natur som løsning

En oplevelsesrejse gennem smukke danske naturområder med potentiale for større og vildere naturoplevelser, men også et kig på den aktuelle naturtilstand og de danske nationalparker, der ikke blev det naturløft, som mange havde håbet.

Et billedrigt PowerPoint-foredrag, der kommer tæt på regional natur dér, hvor foredraget foregår, men også kommer videre omkring i dansk natur og tegner et kritisk helhedsperspektiv. Baseret på bøgerne Danmark er en kvinde – på genopdagelse i dansk natur (2009), Vildere vidder i Danmark (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020).

2. Oplæsning af egne digte og kulturhistoriske betragtninger

Oplæsning af egne digte fra tre digtsamlinger og et poetisk forsvar for naturmotiver og romantik, der er sjældne fugle i den moderne poesis kulturlandskaber. Digtoplæsning af uudgivne digte og fra tre digtsamlinger: Danmarks kransCirklen og tangenten og Ararat.

Suppleret med betragtninger over poeters årtusindgamle fascination af muserne, som man først placerede på Olympen i det antikke Grækenland, siden i Rom under Romerrigets storhed og senere i Firenze under renæssancens opblomstring. I 1500-tallet mente mange danske digtere sågar, at muserne var flyttet igen – til Valby Bakke. Hvor er de i dag?

3. Hvad er frihed og respekt, og hvorfor var mennesket friere i oldtiden end i dag?

Humanismen er et fundament i den vesteuropæiske kulturånd, der har rødder i antikken, men er rundet af renæssancens pluralisme og oplysningstidens friheds- og tolerancetradition. Baseret på forfatterens bøger Renæssancen og humanismens rødderOplysning og tolerance og Frihed og retfærdighed belyser foredraget, hvordan multikulturelle samfund historisk har været reglen, mens monokulturelle samfund faktisk har været undtagelsen de seneste 5.000 år i verdensanskuelser, der både før og efter oldtiden er rig på animistiske kulturer, for hvilke også naturen var en del af den respekt, som var etikken iboende.

Praktiske detaljer

Kontakt Rune Engelbreth Larsen via Forlaget Dana for at aftale nærmere om tid, sted, varighed og pris: Kontakt

Download portrætfoto og andre billeder til pressebrug eller anden form for omtale af foredrag og arrangementer: PR-materiale