Zungenbrecher

Riften om druen og luen med driften
får driften fra luen mod druen i riften,

gaflen i frugten og fugten i vaflen
får vaflen med fugten og frugten på gaflen,

pælen i kødet og stødet i sjælen
får sjælen i stødet og kødet på pælen.

Rune Engelbreth Larsen: Cirklen og tangenten (2012)