Landskabets rygrad

Danmark blev undfanget dybt under jorden,
nær aborteret før mennesket opstod,
rystet af kosmos, da ildmeteoren
knustes mod kloden og rejste en syndflod.

Jorden bestod dog, og Danmark trak nordpå,
dét står at læse i ældgamle klipper,
rejst på Bornholm som en rød og granitgrå
rygrad med kantede sprækker og slipper.

Urtidens havbund blev brolagt af kalklag:
Skaller fra talløse uddøde alger
hævede landskabets sokkel og grundlag.

Blotlagt da havenes vigende vandstand
afsleb de tidligste landskabsdetaljer –
født på et kridtleje, frembragt af havvand.
Foto: Rune Engelbreth Larsen

LANDSKABETS RYGRAD er den anden sonet i sonetkransen DANMARKS KRANS. En sonetkrans består af fjorten sonetter, der skal opfylde visse kriterier: Sidste strofe i hver sonet skal også være første strofe i den følgende sonet, og sidste strofe i den fjortende sonet skal også være første strofe i kransens første sonet. Dermed er alle sonetter forbundet, og kransen er ‘sluttet’. Endelig tilføjes en femtende sonet, den såkaldte mestersonet, som består af de fjorten sonetters slut-strofer. Læs den næste sonet i kransen her: SLOTSGAVLES KRIDTSPIR (3).